Возен Парк.

Почетна / Возен Парк

Достапни Возила

“Partner” Располага со 40
Возила.

Возилата имаат корисна носивост од 24 t, простор од 90 m3 до 102 m3 и димензии од 13,6х2,45-2,5х2,6-3м (должина, ширина и висина) што значи должината е стандардна а ширината и висината варираат во зависност од типот и видот на полуприколките. Полуприколки- церади за превоз на палетирана стока од кои петнаесет Мега полуприколки со 102 м3 и дваесет и пет стандардни полуприколки од 90 до 98 м3;

Возен Парк

Возен Парк

Возен Парк

Возен Парк

Возен Парк

Возен Парк

Возен Парк

Возен Парк

Возен Парк

Возен Парк

Возен Парк

Возен Парк

Испорачани Пратки

Години на Постоење

Возен Парк

Комуникациски Вештини

Подготвени Сте да Почнеме?

Погледнете ја листата на Најчесто Поставувани Прашања, или контактирајте нè да добиете било какви информации поврзани со партнерства или услуги.