Печати 

Возен Парк

 

Возен парк на Партнер :

Возниот парк на “Партнер” брои 40 возила, од кои:

Возниот парк на “Партнер” брои 40 возила, од кои:

The fleet of "Partner" counted 40 vehicles, of which:

ЕУРО 6 – (17 возила)

EURO 6 - (17 vehicles)

ЕУРО 5 – (20 возила)

EURO 5 - (20 vehicles)

ЕУРО 3 – (3 возило)

EURO 3 - (3 vehicles)

Возилата се од следниве марки:

The vehicles are from the following brands:

SCANIA – ( 4 возила)

SCANIA - (4 vehicles)

VOLVO – ( 1 возило)

VOLVO - (1 vehicles)

MERCEDES – ( 8 возила)

MERCEDES - (8 vehicles)

MAN – ( 14 возила)

MAN - (14 vehicles)

DAF – ( 12 возила)

DAF - (12 vehicles)

IVECO – ( 1 возило)

IVECO - (1 vehicles)

Возниот парк на “ПАРТНЕР” располага со возила од марките Mercedes, Scania, Man, Daf и Volvo кои се карактеризираат со ЕУРО 6 ЕУРО 5  и ЕУРО 3.

Возилата имаат корисна носивост од 24 t, простор од 90 m3 до 102 m3 и димензии од 13,6х2,45-2,5х2,6-3м (должина, ширина и висина) што значи должината е стандардна а ширината и висината варираат во зависност од типот и видот на полуприколките.

Возниот парк на “Партнер” располага со следниве типови на полуприколки за превоз на стока: